Adatvédelmi szabályzat
Érvényes a dokumentum 2020.11.20. 16:30:48-kor bekövetkezett módosításától.

Jelen Adatvédelmi szabályzat összefoglalja a pannoncsoport.hu tulajdonosa által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1. Fogalmak

Honlap
A pannoncsoport.hu domain és aldomainjei alatt bejegyzett, valamint e címek mentén megtalálható és hozzáférhető internetes honlap (weboldal, weblap, internetes portál, website), az azt képező szöveges és multimédiás (kép, hang, videó stb.) tartalom, az ugyanazon domain-ről elérhető fájlok, valamint az azzal informatikai szempontból kapcsolatosnak nevezhető adatok, adathalmazok.
Látogató
Az a természetes személy, aki az arra alkalmas eszköz (pl. személyi számítógép, okostelefon, táblagép, okostévé stb.) internetböngésző alkalmazásának segítségével közvetve vagy közvetlenül érinti és letölti a Honlap tartalmát vagy annak részeit, de személyes adatait semmilyen formában nem adja meg.
Felhasználó
Az a Látogató, aki tettlegesen (önkéntes adatmegadás révén) igénybe veszi a Honlap ingyenes és/vagy térítés ellenében hozzáférhető szolgáltatásainak valamelyikét, vagy aktív tevékenységével érdemben hozzájárul a Honlap tartalmának változásához, illetve bővüléséhez.
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, ami meghatározza a személyes adat feldolgozásának céljait, feltételeit és eszközeit.
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, ami az Adatkezelő megbízásából feldolgozza a hatáskörébe került (személyes) adatokat.
Adatbirtokos
Az a természetes személy, akinek személyes adatát vagy adatait a Honlap adatkezelője vagy -feldolgozója kezeli és/vagy feldolgozza.

2. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Pannon Csoport, adatai és elérhetőségei:

Cégnév:
Pannon Csoport
Képviselő teljes neve:
Hegedüs János
Székhely:
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Telefon:
+36 70 513 5781
Adószám:
25136801-4-13
E-mail cím:
info@pannoncsoport.hu

3. Adatkezeléssel kapcsolatos információ

3.1. Adat leírása

Szolgáltatás Adatbirtokos státusza Érintett személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
A honlap látogatása Látogató Honlapunk látogatása során a látogató elindít egy böngészési munkamenetet. Ezt a munkamenetet egy véletlenszerűen generált azonosító számmal azonosítjuk, amit süti (cookie) formájában tárolunk az eszközén (számítógépén, okostelefon, táblagép stb.) és aminek tényéről az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatást kap. A munkamenet vagy annak azonosítója személyes azonosítást nem tesz lehetővé, így személyes adat kezelésére nem kerül sor. - -
Regisztráció Felhasználó

Honlapunk tulajdonosán és üzemeltetőjétől eltérő természetes személy csak meghívással és szerződésben foglalt partneri együttműködés révén lehet a honlap (vagy egyéb aldomain-eken üzemeltetett tesztrendszerek) regisztrált felhasználója, akiknek a következő adatait kezeljük:

  • Teljes név
  • E-mail cím
Az együttműködés tárgyát képező tevékenység. Az együttműködés tárgyát képező szerződés megszűnéséig.

3.2. Részletes információ az adatkezelésről és törlés igénylése

Az üzenetküldés vagy regisztráció révén az adatkezelőhöz került személyes adatokat az adatbirtokos írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@pannoncsoport.hu e-mail címen, Hegedüs János ügyvezetőnek címezve lehet bejelenteni.

4. Sütik

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk a számítógépeden, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

4.1. Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a honlap az oldalaira látogató személy számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön által elvégzett műveleteket és személyes beállításokat (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

4.2. Hogyan használjuk fel a sütiket?

Honlapunkon az alábbi sütiket használjuk:

Neve Kezelője Tartalma Érvényes Fontos? És ha letiltom?
PHPSESSID Pannon Csoport

Weboldalunk szolgáltatásainak működéséhez szükséges munkamenet azonosító

Például: cgpq6a1j1ks1p5pb4p6nlior02

A böngészési programfolyamat (munkamenet) végéig Igen

Weboldalunk olvasható marad, de egyebek mellett

  • sütik elfogadásával kapcsolatos kérdésünk minden oldalon látható lesz,
  • nem tud belépni, így regisztrált felhasználóként nem fogja tudni használni rendszerünket.
locale Pannon Csoport

Látogatók weboldalunkon választott nyelvi preferenciái

Például: hu vagy en

1 hétig Nem Néhány oldalunk nyelvfüggetlen URL mentén érhető el, amik e süti nélkül csak az alapértelmezett nyelven lesznek olvashatóak.

Amennyiben nem regisztrál és jelentkezik be rendszerünkbe, úgy a sütikkel kapcsolatos információk nem alkalmasak arra, hogy személyesen azonosítsák Önt.

4.3. A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Ennek mikéntjéről pl. az aboutcookies.org webhelyen találhat bővebb információt. Amennyiben törli vagy teljes mértékben tiltja a sütik elhelyezését a böngészőjében, úgy előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan kell elvégeznie egyes beállításokat, illetve számolnia kell azzal, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem fognak működni.

5. Adatfeldolgozók

5.1. Tényleges adatfeldolgozó

Az üzenetküldés vagy regisztráció révén az adatkezelőhöz került személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá, ezek harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez az adatkezelővel üzleti titoktartási szerződéses viszonyban álló, a Honlap üzemeltetésében részt vevő tárhely szolgáltató partner.

5.2. Web tárhely szolgáltató partner

A Honlap és e-postafiókjaink a TODO szerverein működnek, adatai és elérhetőségei:

Cégnév:
TODO
Székhely:
TODO
Cégjegyzékszám:
TODO
Az adatok fizikai tárolásának helyszíne:
TODO

A szervereken tárolt adatok biztonsága érdekében rendszeres biztonsági mentések készülnek.

5.3. Hatósági megfelelés

Az adatkezelő egyedül törvényi kötelességből továbbítja az adatbirtokos adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Jogorvoslat

Amennyiben az adatbirtokos úgy érzi, hogy az adatkezelő Pannon Csoport a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.